Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolforskningspodden

Välkommen till Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

 

May 17, 2024

Dagens avsnitt handlar om kroppsligt lärande. Utifrån Kroppsligt lärande i språkdidaktik, en rapport i serien Sammanfattar och kommenterar, diskuterar vi det autentiska språkklassrummet. Vi pratar också om olika typer av aktiviteter i undervisningen som tar sin utgångspunkt i kroppens roll, som drama, gester och...


Apr 19, 2024

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden pratar vi om undervisning i historia.

Utifrån resultat och diskussioner i den systematiska översikten Historisk förståelse diskuterar vi bland annat hur man kan använda historiska frågor i undervisningen för att eleverna ska kunna sätta faktakunskaper i ett sammanhang. Vi...


Feb 21, 2024

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om musik – ett ämne i ständig utveckling. Vi får ta del av resultaten i den systematiska översikten Att stödja elevers lärande i musik, som visar på fyra aspekter som är avgörande för elevers lärande. Vi diskuterar de översättningar som sker mellan musiken...