Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolforskningspodden

Välkommen till Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

 

Nov 29, 2023

I dagens avsnitt diskuterar vi om hur man i förskola och förskoleklass kan främja och stödja språkutveckling hos barn med ett annat modersmål än svenska, samtidigt som barnens sociala inkluderingen står i fokus. 

Vi pratar om såväl flerspråkiga, flerkulturella och dialogiska principer, och går på djupet i...


Nov 9, 2023

Dagens avsnitt handlar om hur man kan implementera resultat från praktiknära studier storskaligt – utan att den vetenskapliga grunden går förlorad.

Vi pratar om två forskningsprojekt som undersöker hur barn förstår tal och grundläggande aritmetik, och hur positiva resultat från forskningen kan komma alla...