Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolforskningspodden


Välkommen till Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

 

Feb 21, 2024

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om musik – ett ämne i ständig utveckling. Vi får ta del av resultaten i den systematiska översikten Att stödja elevers lärande i musik, som visar på fyra aspekter som är avgörande för elevers lärande. Vi diskuterar de översättningar som sker mellan musiken och representationer, och hur undervisningen kan präglas av att musik ofta är kopplat till identitet.

Dagens gäster är Robert Petersson, lärare vid Parkdalaskolan i Ronneby, och Cecilia Wallerstedt, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Avsnittet spelades in i december 2023. 

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman