Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolforskningspodden

Välkommen till Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

 

Nov 29, 2023

I dagens avsnitt diskuterar vi om hur man i förskola och förskoleklass kan främja och stödja språkutveckling hos barn med ett annat modersmål än svenska, samtidigt som barnens sociala inkluderingen står i fokus. 

Vi pratar om såväl flerspråkiga, flerkulturella och dialogiska principer, och går på djupet i...


Nov 9, 2023

Dagens avsnitt handlar om hur man kan implementera resultat från praktiknära studier storskaligt – utan att den vetenskapliga grunden går förlorad.

Vi pratar om två forskningsprojekt som undersöker hur barn förstår tal och grundläggande aritmetik, och hur positiva resultat från forskningen kan komma alla...


Jul 19, 2023

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om skolans demokratiuppdrag, och hur olika arbetssätt kan främja olika aspekter av demokratilärande. 

Vi utgår från forskningssammanställningen Att lära demokrati som pekar på vikten av att ha ett öppet klassrumsklimat och att sätta eleverna i centrum. Vi...


May 3, 2023

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om läxor och likvärdighet. Vi får ta del av resultaten i forskningssammanställningen Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande, och diskuterar hur man kan utforma en bra läxa. Det är viktigt att ha ett tydligt syfte med läxan, och att prata om läxor...


Apr 13, 2023

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om nyanlända elever och olika faktorer som påverkar deras möjligheter att lyckas i skolan.

Vi utgår från rapporten Nyanlända i utbildning som bland annat pekar på vikten av individanpassning och olika stödsystem kring eleven. Vi pratar om kartläggningar, och hur...