Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolforskningspodden

Välkommen till Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

 

May 17, 2024

Dagens avsnitt handlar om kroppsligt lärande. Utifrån Kroppsligt lärande i språkdidaktik, en rapport i serien Sammanfattar och kommenterar, diskuterar vi det autentiska språkklassrummet. Vi pratar också om olika typer av aktiviteter i undervisningen som tar sin utgångspunkt i kroppens roll, som drama, gester och...


Apr 19, 2024

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden pratar vi om undervisning i historia.

Utifrån resultat och diskussioner i den systematiska översikten Historisk förståelse diskuterar vi bland annat hur man kan använda historiska frågor i undervisningen för att eleverna ska kunna sätta faktakunskaper i ett sammanhang. Vi...


Feb 21, 2024

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om musik – ett ämne i ständig utveckling. Vi får ta del av resultaten i den systematiska översikten Att stödja elevers lärande i musik, som visar på fyra aspekter som är avgörande för elevers lärande. Vi diskuterar de översättningar som sker mellan musiken...


Nov 29, 2023

I dagens avsnitt diskuterar vi om hur man i förskola och förskoleklass kan främja och stödja språkutveckling hos barn med ett annat modersmål än svenska, samtidigt som barnens sociala inkluderingen står i fokus. 

Vi pratar om såväl flerspråkiga, flerkulturella och dialogiska principer, och går på djupet i...


Nov 9, 2023

Dagens avsnitt handlar om hur man kan implementera resultat från praktiknära studier storskaligt – utan att den vetenskapliga grunden går förlorad.

Vi pratar om två forskningsprojekt som undersöker hur barn förstår tal och grundläggande aritmetik, och hur positiva resultat från forskningen kan komma alla...