Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolforskningspodden

Välkommen till Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

 

Nov 20, 2020

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden diskuterar vi laborationer i biologi, fysik och kemi, med utgångspunkt i en nyligen lanserad systematisk forskningssammanställning

Vi pratar om hur lärare kan använda laborationer i olika syften, vad guidade undersökningar är och hur väl de fungerar...