Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolforskningspodden

Välkommen till Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

 

Aug 25, 2021

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om forskningslitteracitet och betydelsen av att ha ett kritiskt förhållningssätt.
 
Vi diskuterar olika kunskapsintressen och metoder, och tar en titt på rapporten Hur ska man veta vad forskningen säger?.  Vi pratar även om betydelsen av rektorernas pedagogiska...