Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolforskningspodden

Välkommen till Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

 

Dec 19, 2022

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om SNI – samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll. 

Med avstamp i en systematisk kartläggning diskuterar vi olika typer av frågor lärare kan ta upp när de undervisar i SNI, komplexa och ämnesövergripande frågor som är relevanta för...