Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolforskningspodden


Välkommen till Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

 

Apr 19, 2024

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden pratar vi om undervisning i historia.

Utifrån resultat och diskussioner i den systematiska översikten Historisk förståelse diskuterar vi bland annat hur man kan använda historiska frågor i undervisningen för att eleverna ska kunna sätta faktakunskaper i ett sammanhang. Vi pratar också om historisk empati, aktörer och strukturer och hur man kan främja en värderande kunskapssyn hos eleverna.

Dagens gäster är Joakim Wendell, fil.dr, Institutionen för pedagogiska studier, Karlstad universitet, och Ylva Sjöstrand, fil.dr, legitimerad gymnasielärare i historia och samhällskunskap, Nacka gymnasium. Programledare är Anna Hedman.

Avsnittet spelades in i mars 2024.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman.