Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolforskningspodden

Välkommen till Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

 

Jul 1, 2021

I dagens avsnitt samtalar vi kring resultaten i den systematiska översikten Kritiskt tänkande och källkritik – undervisning i samhällskunskap.

Vi pratar om olika typer av stödstrukturer och hur man kan använda dem i undervisningen. Vi diskuterar även skolans kompensatoriska uppdrag, hur såväl tillgången...