Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolforskningspodden

Välkommen till Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

 

Nov 25, 2022

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om skrivande och ämneskunskaper.
 
Utifrån en ny forskningssammanställning diskuterar vi betydelsen av att skriva i alla ämnen, för att lära sig ett ämnesinnehåll. Vi diskuterar innehåll och funktion, och att olika typer av texter leder till olika typer av...