Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolforskningspodden

Välkommen till Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

 

Feb 3, 2022

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden diskuterar vi möjligheter och utmaningar med att bedriva praktiknära forskning i förskolan, forskare och verksamma tillsammans.

Vi pratar om hur barn utvecklar sitt språk i miljöer där flera språk förekommer, men även om lusten att lära och vikten av trygghet och av att...