Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolforskningspodden

Välkommen till Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

 

Feb 7, 2023

Dagens avsnitt handlar om Att skärpa den etiska blicken och rösten, ett forskningsprojekt som har finansierats av Skolforskningsinstitutet.
 
Vi diskuterar hur man kan använda skönlitteratur i etikundervisningen, och hur projektgruppen har utvecklat modeller för detta. Vi pratar om fördelarna med...