Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolforskningspodden

Välkommen till Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

 

Apr 19, 2024

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden pratar vi om undervisning i historia.

Utifrån resultat och diskussioner i den systematiska översikten Historisk förståelse diskuterar vi bland annat hur man kan använda historiska frågor i undervisningen för att eleverna ska kunna sätta faktakunskaper i ett sammanhang. Vi...