Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolforskningspodden

Välkommen till Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

 

Apr 13, 2023

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om nyanlända elever och olika faktorer som påverkar deras möjligheter att lyckas i skolan.

Vi utgår från rapporten Nyanlända i utbildning som bland annat pekar på vikten av individanpassning och olika stödsystem kring eleven. Vi pratar om kartläggningar, och hur...