Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolforskningspodden


Välkommen till Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

 

May 24, 2022

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden diskuterar vi, utifrån en systematisk översikt om fritidshem, fritid, utveckling och lärande i fritidshem.
 
Vi pratar om den fria tidens lärande och olika förhållningssätt, liksom arbetet med att främja elevpåverkan och elevers agens. Hur kan man arbeta med och utveckla resurser som redan finns, och hur kan det kompensatoriska uppdraget skilja sig åt? Vi tar även en titt på den internationella forskningen – är svenskt fritidshem verkligen en unik verksamhet?
 
Dagens gäster är Emma Hedström, biträdande rektor på Byleskolan i Täby kommun, och Ilana Manneh, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet. Programledare är Anna Hedman.
 
Avsnittet spelades in på distans i maj 2022.
 
Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet.