Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolforskningspodden


Välkommen till Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

 

Nov 29, 2023

I dagens avsnitt diskuterar vi om hur man i förskola och förskoleklass kan främja och stödja språkutveckling hos barn med ett annat modersmål än svenska, samtidigt som barnens sociala inkluderingen står i fokus. 

Vi pratar om såväl flerspråkiga, flerkulturella och dialogiska principer, och går på djupet i dialogisk läsning. Vi diskuterar även hur man kan arbeta med återkoppling.

Dagens gäster är Camilla Suarez, specialpedagog/pedagogisk handledare, Tellusbarn samt Eva Siljehag (fil.dr) och Rasmus Riad, universitetslektor respektive doktorand vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet. Programledare är Anna Hedman.

Avsnittet spelades in i november 2023. 

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman