Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolforskningspodden


Välkommen till Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

 

Jul 1, 2021

I dagens avsnitt samtalar vi kring resultaten i den systematiska översikten Kritiskt tänkande och källkritik – undervisning i samhällskunskap.

Vi pratar om olika typer av stödstrukturer och hur man kan använda dem i undervisningen. Vi diskuterar även skolans kompensatoriska uppdrag, hur såväl tillgången till medier som samtalet om nyheter har förändrats, och hur det påverkar lärarens roll.

Dagens gäster är Ivana Vujic, Malin Linnåsen, Nils Göransson och Åsa Nersäter, lärare i samhällskunskap vid Per Brahegymnasiet i Jönköping, och Pontus Wallin från Skolforskningsinstitutet. Programledare är Anna Hedman.

Avsnittet spelades in på distans i maj 2021.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet.