Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolforskningspodden

Välkommen till Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

 

Jul 19, 2023

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om skolans demokratiuppdrag, och hur olika arbetssätt kan främja olika aspekter av demokratilärande. 

Vi utgår från forskningssammanställningen Att lära demokrati som pekar på vikten av att ha ett öppet klassrumsklimat och att sätta eleverna i centrum. Vi...


May 3, 2023

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om läxor och likvärdighet. Vi får ta del av resultaten i forskningssammanställningen Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande, och diskuterar hur man kan utforma en bra läxa. Det är viktigt att ha ett tydligt syfte med läxan, och att prata om läxor...


Apr 13, 2023

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om nyanlända elever och olika faktorer som påverkar deras möjligheter att lyckas i skolan.

Vi utgår från rapporten Nyanlända i utbildning som bland annat pekar på vikten av individanpassning och olika stödsystem kring eleven. Vi pratar om kartläggningar, och hur...


Mar 9, 2023

Dagens avsnitt handlar om Skolforskningsinstitutets utlysning och fördelning av forskningsbidrag.
 
Vi diskuterar institutets forskningsprofil, olika forskningsdesigner och hur ansökningarna kan se ut. Vi pratar också om lärares deltagande i forskningsprojekten, och hur processen går till när man bestämmer vilka...


Feb 7, 2023

Dagens avsnitt handlar om Att skärpa den etiska blicken och rösten, ett forskningsprojekt som har finansierats av Skolforskningsinstitutet.
 
Vi diskuterar hur man kan använda skönlitteratur i etikundervisningen, och hur projektgruppen har utvecklat modeller för detta. Vi pratar om fördelarna med...