Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolforskningspodden


Välkommen till Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

 

Apr 13, 2023

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om nyanlända elever och olika faktorer som påverkar deras möjligheter att lyckas i skolan.

Vi utgår från rapporten Nyanlända i utbildning som bland annat pekar på vikten av individanpassning och olika stödsystem kring eleven. Vi pratar om kartläggningar, och hur man kan använda dem för att de ska fylla sin funktion. Förberedelseklass eller direktplacering är en något många undrar över, men kan man kan säga att den ena modellen är bättre än den andra?

Dagens gäster är Anna Kaya, förstelärare i svenska som andraspråk i Sollentuna kommun och samverkansstrateg vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet, och Nihad Bunar, professor vid specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet. Programledare är Anna Hedman.

Avsnittet spelades in i mars 2022.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman.