Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolforskningspodden


Välkommen till Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

 

Jul 19, 2023

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om skolans demokratiuppdrag, och hur olika arbetssätt kan främja olika aspekter av demokratilärande. 

Vi utgår från forskningssammanställningen Att lära demokrati som pekar på vikten av att ha ett öppet klassrumsklimat och att sätta eleverna i centrum. Vi diskuterar bland annat värdegrundsuppdraget som genomsyrar undervisningen, hur demokratiundervisningen kan ha en kompensatorisk roll, liksom hur man kan använda deliberativa samtal i klassrummet. 

Dagens gäster är Charlotta Granath, förstelärare i demokrati i Sundbybergs kommun och lärarutbildare vid Södertörns högskola, och Erik Amnå, professor emeritus vid Örebro universitet. Programledare är Anna Hedman.

Avsnittet spelades in i juni 2023.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman.