Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolforskningspodden


Välkommen till Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

 

May 3, 2023

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om läxor och likvärdighet. Vi får ta del av resultaten i forskningssammanställningen Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande, och diskuterar hur man kan utforma en bra läxa. Det är viktigt att ha ett tydligt syfte med läxan, och att prata om läxor med såväl elever och vårdnadshavare som lärarkollegor. Vi diskuterar även de nya rekommendationerna kring bedömningsgrundande läxor, och hur de kan påverka likvärdigheten.

Gäster är Per Sahlström, lärare vid Eriksdalsskolan i Stockholms kommun, och Alva Appelgren, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet.

Programledare är Anna Hedman.

Avsnittet spelades in på distans i mars 2023.
 
Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman.