Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolforskningspodden

Välkommen till Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

 

May 24, 2022

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden diskuterar vi, utifrån en systematisk översikt om fritidshem, fritid, utveckling och lärande i fritidshem.
 
Vi pratar om den fria tidens lärande och olika förhållningssätt, liksom arbetet med att främja elevpåverkan och elevers agens. Hur kan man arbeta med och...


Apr 27, 2022

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om undersökande arbetssätt och lärares vägledning. Vi diskuterar  olika grader av lärarstyrning i relation till åldersprogression, och hur man kan låta elever ställa upp en undersökande fråga. Vi pratar även om betydelsen av att främja elevers förståelse för...


Apr 5, 2022

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden pratar vi om hjärnforskning och varför det är relevant för verksamma inom skolan och förskolan. Vi får höra hur två lärare arbetar med forskning och kunskap om hjärnan i klassrummet. Vi diskuterar också hjärnan som ett biologiskt organ och betydelsen av kunskap om...


Feb 3, 2022

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden diskuterar vi möjligheter och utmaningar med att bedriva praktiknära forskning i förskolan, forskare och verksamma tillsammans.

Vi pratar om hur barn utvecklar sitt språk i miljöer där flera språk förekommer, men även om lusten att lära och vikten av trygghet och av att...


Dec 20, 2021

I dagens avsnitt samtalar vi om vikten av ett aktivt ledarskap för att främja studiero. Vi diskuterar betydelsen av positiva relationer och förebyggande arbete, och hur man kan använda sig av systematiska forskningssammanställningar i arbetet. 
 
Dagens gäster är Linda Frenning och Alva Appelgren, programledare...