Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolforskningspodden

Välkommen till Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

 

Dec 20, 2021

I dagens avsnitt samtalar vi om vikten av ett aktivt ledarskap för att främja studiero. Vi diskuterar betydelsen av positiva relationer och förebyggande arbete, och hur man kan använda sig av systematiska forskningssammanställningar i arbetet. 
 
Dagens gäster är Linda Frenning och Alva Appelgren, programledare...


Nov 18, 2021

Dagens avsnitt handlar om spelifierad undervisning. Vi diskuterar relationen mellan spel och spelifiering, och varför det är viktigt att ha koll på begreppen. Vi tar även upp olika typer av spelifieringsmoment som belöning och tävling, lärarens roll, och vilka moraliska dilemman man kan stöta på. 
 
Dagens...


Sep 17, 2021

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden träffar vi två forskare som har arbetat med ett av de första projekten som finansierats av Skolforskningsinstitutet: Animerad kemi, om hur elever i grundskolans tidiga år förklarar kemiska samband.
 
Vi för höra hur samarbetet mellan lärare och forskare i ett...


Aug 25, 2021

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om forskningslitteracitet och betydelsen av att ha ett kritiskt förhållningssätt.
 
Vi diskuterar olika kunskapsintressen och metoder, och tar en titt på rapporten Hur ska man veta vad forskningen säger?.  Vi pratar även om betydelsen av rektorernas pedagogiska...


Jul 1, 2021

I dagens avsnitt samtalar vi kring resultaten i den systematiska översikten Kritiskt tänkande och källkritik – undervisning i samhällskunskap.

Vi pratar om olika typer av stödstrukturer och hur man kan använda dem i undervisningen. Vi diskuterar även skolans kompensatoriska uppdrag, hur såväl tillgången...