Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolforskningspodden


Välkommen till Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

 

Nov 9, 2023

Dagens avsnitt handlar om hur man kan implementera resultat från praktiknära studier storskaligt – utan att den vetenskapliga grunden går förlorad.

Vi pratar om två forskningsprojekt som undersöker hur barn förstår tal och grundläggande aritmetik, och hur positiva resultat från forskningen kan komma alla förskolebarn till gagn. Vi diskuterar även betydelsen av olika kompetenser i forskningsprojekt, och vikten av att de verksamma får tid för att delta. 

Dagens gäster är Camilla Björklund vid Göteborgs universitet, och Hanna Palmér vid Linnéuniversitetet.

Programledare är Anna Hedman.

Avsnittet spelades in i oktober 2023. 

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman.