Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolforskningspodden


Välkommen till Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

 

Apr 27, 2022

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om undersökande arbetssätt och lärares vägledning. Vi diskuterar  olika grader av lärarstyrning i relation till åldersprogression, och hur man kan låta elever ställa upp en undersökande fråga. Vi pratar även om betydelsen av att främja elevers förståelse för vetenskapens karaktär.
 
Gäster är Marie Danielsson, Vetenskapens hus och Eva Bergman vid Skolforskningsinstitutet. Programledare är Anna Hedman.
 
Avsnittet spelade in på distans i april 2022.
 
Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet.