Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolforskningspodden


Välkommen till Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

 

Nov 18, 2021

Dagens avsnitt handlar om spelifierad undervisning. Vi diskuterar relationen mellan spel och spelifiering, och varför det är viktigt att ha koll på begreppen. Vi tar även upp olika typer av spelifieringsmoment som belöning och tävling, lärarens roll, och vilka moraliska dilemman man kan stöta på. 
 
Dagens gäster är Adam Palmquist vid Göteborgs universitet och Eva Bergman på Skolforskningsinstitutet, som båda arbetat med rapporten Spelifiering – ett lustfyllt sätt att lära?. Programledare är Anna Hedman.
 
Avsnittet spelades in på distans i november 2021. 
 
Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet.