Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolforskningspodden


Välkommen till Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

 

Jun 1, 2020

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden pratar vi om distansundervisning och Att lära på avstånd, en ny rapport i Skolforskningsinstitutets serie Sammanfattar och kommenterar.

Vi får ta del av resultat som visar att kvaliteten i undervisningen är viktigare än hur lektioner förmedlas, men också att motivationen stärks om eleverna kan få stöd av varandra, och att det viktigt att se till att alla elever har tillgång till den teknik som behövs.

Både den internationella översikten och rapporten är framtagna som stöd för lärare under coronapandemin, men det är viktigt att poängtera att studierna som ingår är gjorda före epidemins utbrott. Detta innebär att resultaten kan vara intressanta även i ett längre perspektiv, när vi inte längre befinner oss i en krissituation.

Dagens gäster är Stefan Hrastinski, professor vid enheten för digitalt lärande vid KTH, och Pontus Wallin, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet. Programledare är Alva Appelgren. 

Avsnittet spelades in på distans i maj 2020.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet.