Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolforskningspodden


Välkommen till Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

 

Jun 30, 2022

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden pratar vi om ett forskningsprojekt om antibiotikaresistens och handlingskompetens, som finansierats av Skolforskningsinstitutet.
 
Antibiotikaresistens är ett akut globalt folkhälsoproblem, och utbildning har hög prioritet för ett hållbart samhälle. Projektet syftar till att utveckla elevers kunskaper och handlingskompetens i relation till antibiotikaresistens, och har resulterat i ett undervisningsmaterial för biologilärare på högstadiet och gymnasieskolan. Vi diskuterar materialet, och de  didaktiska modeller som varit grund för forskningen. Vi får även höra hur det är att delta i ett praktiknära skolforskningsprojekt. 
 
Dagens gäster är Catharina Bergström, Palmbladsskolan, Eva Lundqvist, Uppsala universitet och Ida Solum, Rosendalsgymnasiet.  Programledare är Anna Hedman.
 
Avsnittet spelades in på distans i juni 2022.
 
Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet.