Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolforskningspodden


Välkommen till Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

 

May 17, 2024

Dagens avsnitt handlar om kroppsligt lärande. Utifrån Kroppsligt lärande i språkdidaktik, en rapport i serien Sammanfattar och kommenterar, diskuterar vi det autentiska språkklassrummet. Vi pratar också om olika typer av aktiviteter i undervisningen som tar sin utgångspunkt i kroppens roll, som drama, gester och medvetet kroppsspråk.

Dagens gäster är Camilla Bardel, professor i moderna språk med didaktisk inriktning, och Sara Andersson, förstelärare i språkutveckling. Programledare är Anna Hedman.

Avsnittet spelades in i april 2024.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman.