Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolforskningspodden


Välkommen till Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

 

Feb 2, 2021

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden pratar vi om hur lärare kan använda forskning om en tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa. Hur kan man arbeta med relationsskapande, och varför det är viktigt för elevernas gemenskap och delaktighet? Vi diskuterar också struktur och stöd i undervisningen, och får goda exempel på hur man kan arbeta för att få alla elever att tro på sin förmåga.

Gäster är två lärare i ämnet idrott och hälsa, Linn Hallner, vid Säröskolan i Kungsbacka kommun, och Henrik Roos, Presseskolan, även den i Kungsbacka. Programledare är Alva Appelgren.

Avsnittet spelades in på distans i januari 2021.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet.