Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolforskningspodden


Välkommen till Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

 

Nov 25, 2022

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om skrivande och ämneskunskaper.
 
Utifrån en ny forskningssammanställning diskuterar vi betydelsen av att skriva i alla ämnen, för att lära sig ett ämnesinnehåll. Vi diskuterar innehåll och funktion, och att olika typer av texter leder till olika typer av lärande. Vi tar även upp betydelsen av i vilken kontext studier är utförda, och hur man kan använda forskning i klassrummet.
 
Dagens gäster är Sofia Hillenborg, lärare på Norrängsskolan i Jönköpings kommun, och Åsa af Geijerstam, docent vid Uppsala universitet. Programledare är Anna Hedman.
 
Avsnittet spelades in på distans i november 2022.
 
Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman.