Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolforskningspodden

Välkommen till Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

 

Dec 19, 2022

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om SNI – samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll. 

Med avstamp i en systematisk kartläggning diskuterar vi olika typer av frågor lärare kan ta upp när de undervisar i SNI, komplexa och ämnesövergripande frågor som är relevanta för...


Nov 25, 2022

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om skrivande och ämneskunskaper.
 
Utifrån en ny forskningssammanställning diskuterar vi betydelsen av att skriva i alla ämnen, för att lära sig ett ämnesinnehåll. Vi diskuterar innehåll och funktion, och att olika typer av texter leder till olika typer av...


Sep 20, 2022

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om lärares forskningsanvändning.
 
Med utgångspunkt i en rapport i serien Skolforskningsinstitutet fördjupar som bygger på intervjuer och en enkät med lärare, får vi ta del av lärares erfarenheter av att använda forskning vid planering, genomförande och...


Jun 30, 2022

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden pratar vi om ett forskningsprojekt om antibiotikaresistens och handlingskompetens, som finansierats av Skolforskningsinstitutet.
 
Antibiotikaresistens är ett akut globalt folkhälsoproblem, och utbildning har hög prioritet för ett hållbart samhälle. Projektet syftar till...


May 24, 2022

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden diskuterar vi, utifrån en systematisk översikt om fritidshem, fritid, utveckling och lärande i fritidshem.
 
Vi pratar om den fria tidens lärande och olika förhållningssätt, liksom arbetet med att främja elevpåverkan och elevers agens. Hur kan man arbeta med och...