Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolforskningspodden


Välkommen till Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

 

Feb 7, 2023

Dagens avsnitt handlar om Att skärpa den etiska blicken och rösten, ett forskningsprojekt som har finansierats av Skolforskningsinstitutet.
 
Vi diskuterar hur man kan använda skönlitteratur i etikundervisningen, och hur projektgruppen har utvecklat modeller för detta. Vi pratar om fördelarna med gruppdiskussioner i klassrummet, och om olika perspektiv på etisk förmåga. Vidare tar vi upp betydelsen av att lärare och forskare samarbetar i alla delar av ett projekt, och hur det leder till ett lärande från två håll.

Dagens gäster är Anna Skebäck, lärare i svenska och SO-ämnena, samt Annika Lilja och Christina Osbeck, båda vid Göteborgs universitet. Programledare är Anna Hedman.

Avsnittet spelades in på distans i januari 2023.
 
Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman.