Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolforskningspodden


Välkommen till Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

 

May 21, 2021

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden pratar vi om kommunikation och samspel i förskolan, med fokus på undervisning i naturvetenskap.

Vi diskuterar vardaglig och vetenskaplig kunskap, hur man kan arbeta med en naturvetenskapande attityd, och varför det är bra att ha koll på bakomliggande teorier när man arbetar med resultat från forskningsöversikter. Vi diskuterar också olika samtalsstrategier, och hur man kan locka fram och arbeta vidare med barns nyfikenhet.

Dagens gäster är Ulrika Wessel, förskollärare och pedagogisk utvecklare i Krokoms kommun, och Karolina Fredriksson vid Skolforskningsinstitutet, forskare och projektledare för forskningssammanställningen som samtalet tar avstamp i. Programledare är Anna Hedman.

Avsnittet spelades in i maj 2021.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet.