Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolforskningspodden


Välkommen till Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

 

Feb 3, 2022

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden diskuterar vi möjligheter och utmaningar med att bedriva praktiknära forskning i förskolan, forskare och verksamma tillsammans.

Vi pratar om hur barn utvecklar sitt språk i miljöer där flera språk förekommer, men även om lusten att lära och vikten av trygghet och av att involvera vårdnadshavare.

Dagens gäster är Sara Andersson, Anne Harju och Annika Åkerblom som alla arbetat med ett projekt finansierat av Skolforskningsinstitutet. Programledare är Anna Hedman.

Avsnittet spelades in på distans i januari 2022.
 
Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet.