Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolforskningspodden


Välkommen till Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

 

Dec 20, 2021

I dagens avsnitt samtalar vi om vikten av ett aktivt ledarskap för att främja studiero. Vi diskuterar betydelsen av positiva relationer och förebyggande arbete, och hur man kan använda sig av systematiska forskningssammanställningar i arbetet. 
 
Dagens gäster är Linda Frenning och Alva Appelgren, programledare är Anna Hedman.
 
Avsnittet spelades in på distans i december 2021. 
 
Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet.