Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolforskningspodden


Välkommen till Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

 

Sep 20, 2022

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om lärares forskningsanvändning.
 
Med utgångspunkt i en rapport i serien Skolforskningsinstitutet fördjupar som bygger på intervjuer och en enkät med lärare, får vi ta del av lärares erfarenheter av att använda forskning vid planering, genomförande och utvärdering av undervisningen.
Vi pratar om olika typer av texter, och hur man kan vara en medveten och kritisk läsare av forskning.
 
Dagens gäster är Karolina Fredriksson och Karin Stolpe, som båda arbetar vid Skolforskningsinstitutet. Programledare är Anna Hedman.
 
Avsnittet spelades in på distans i juli 2022.
 
Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman.