Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolforskningspodden


Välkommen till Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

 

Nov 20, 2020

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden diskuterar vi laborationer i biologi, fysik och kemi, med utgångspunkt i en nyligen lanserad systematisk forskningssammanställning

Vi pratar om hur lärare kan använda laborationer i olika syften, vad guidade undersökningar är och hur väl de fungerar i klassrummet.

Gäster är Per Högström vid Högskolan i Halmstad och Kristina Bergmark, lärare vid Tullinge gymnasium och lektor i kemi. Programledare är Alva Appelgren. 

Avsnittet spelades in på distans i oktober 2020.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet.