Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolforskningspodden


Välkommen till Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

 

Dec 19, 2022

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om SNI – samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll. 

Med avstamp i en systematisk kartläggning diskuterar vi olika typer av frågor lärare kan ta upp när de undervisar i SNI, komplexa och ämnesövergripande frågor som är relevanta för samhällsutvecklingen. Vi tar även upp etiska perspektiv och värderingar, att frågorna sällan har några tydliga svar samt betydelsen av att eleverna resonerar och gör ställningstaganden. 

Dagens gäster är Teresa Miranda Maureira, lektor och gymnasielärare i biologi, geografi och naturkunskap vid Lundellska skolan i Uppsala, och Johan Wallin, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet.
 
Programledare är Anna Hedman.
 
Avsnittet spelades in på distans i december 2022.
 
Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman.