Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolforskningspodden


Välkommen till Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

 

Apr 5, 2022

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden pratar vi om hjärnforskning och varför det är relevant för verksamma inom skolan och förskolan. Vi får höra hur två lärare arbetar med forskning och kunskap om hjärnan i klassrummet. Vi diskuterar också hjärnan som ett biologiskt organ och betydelsen av kunskap om hjärnans funktion i relation till lärande. 
 
Gäster är Carola Wiklund-Hörnqvist, Umeå universitet, Sara Unkel, Malmö stad och Hanna Åström, Skellefteå kommun. Programledare är Anna Hedman.
 
Avsnittet spelade in på distans i mars 2022. 
 
Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet