Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolforskningspodden


Välkommen till Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

 

Mar 9, 2023

Dagens avsnitt handlar om Skolforskningsinstitutets utlysning och fördelning av forskningsbidrag.
 
Vi diskuterar institutets forskningsprofil, olika forskningsdesigner och hur ansökningarna kan se ut. Vi pratar också om lärares deltagande i forskningsprojekten, och hur processen går till när man bestämmer vilka som ska beviljas forskningsbidrag.

Dagens gäst är Karin Stolpe, forskningssekreterare vid Skolforskningsinstitutet. Sedan inspelningen gjordes har Karin börjat jobba som lektor vid Linköpings universitet. Programledare är Anna Hedman.

Avsnittet spelades in på distans i januari 2023.
 
Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman.