Preview Mode Links will not work in preview mode

Skolforskningspodden

Välkommen till Skolforskningspodden – där undervisning och forskning möts.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen.

 

Nov 25, 2022

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om skrivande och ämneskunskaper.
 
Utifrån en ny forskningssammanställning diskuterar vi betydelsen av att skriva i alla ämnen, för att lära sig ett ämnesinnehåll. Vi diskuterar innehåll och funktion, och att olika typer av texter leder till olika typer av...


Sep 20, 2022

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om lärares forskningsanvändning.
 
Med utgångspunkt i en rapport i serien Skolforskningsinstitutet fördjupar som bygger på intervjuer och en enkät med lärare, får vi ta del av lärares erfarenheter av att använda forskning vid planering, genomförande och...


Jun 30, 2022

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden pratar vi om ett forskningsprojekt om antibiotikaresistens och handlingskompetens, som finansierats av Skolforskningsinstitutet.
 
Antibiotikaresistens är ett akut globalt folkhälsoproblem, och utbildning har hög prioritet för ett hållbart samhälle. Projektet syftar till...


May 24, 2022

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden diskuterar vi, utifrån en systematisk översikt om fritidshem, fritid, utveckling och lärande i fritidshem.
 
Vi pratar om den fria tidens lärande och olika förhållningssätt, liksom arbetet med att främja elevpåverkan och elevers agens. Hur kan man arbeta med och...


Apr 27, 2022

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om undersökande arbetssätt och lärares vägledning. Vi diskuterar  olika grader av lärarstyrning i relation till åldersprogression, och hur man kan låta elever ställa upp en undersökande fråga. Vi pratar även om betydelsen av att främja elevers förståelse för...